Richard Ďurana z INESS sa zúčastnil na každoročnom prípravnom stretnutí ku konferenčnej tour Free Ma...