INT 5/2019 - Novelizácie v zdravotníctve: Radšej raz a poriadne?

ignorantia juris non excusat - neznalosť zákona neospravedlňuje. Túto právnu fikciu pozná aj každý laik.