INESS súčasťou platformy pre lepšie poľnohospodárstvo

22. augusta 2018 sa uskutočnilo prípravné stretnutie projektu „Nájdime odpovede pre poľnohospodárstvo“, ktoré organizuje Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (MVRO) v spolupráci s INESS.

INESS súčasťou platformy pre lepšie poľnohospodárstvo

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia z verejného, súkromného aj mimovládneho neziskového sektora, venujúci sa poľnohospodárskym a environmentálnym témam. Cieľom bolo spojiť rôzne záujmové skupiny a zhodnúť sa na základných problémoch, ktoré trápia slovenské poľnohospodárstvo. Záverom diskusie sa zúžili témy, ktoré účastníci považujú za kľúčové pre vyššiu pridanú hodnotu poľnohospodárskej produkcie.

Prvou kľúčovou témou sú pozemkové úpravy a ich pomalé postupovanie. Práve rozdrobenosť pôdy bráni poľnohospodárom v jej efektívnom využívaní. Nedostatky sú aj v evidenčnom mechanizme, keď popri vlastníckych vzťahoch nemáme prehľad o užívateľských.

Fungovanie Slovenského pozemkového fondu je problematické. Časť jeho kompetencií by mohla byť prenesená do rúk miest a obcí.

Nastavenie dotačných schém je ďalším často citovaným problémom poľnohospodárskej politiky. Či už na európskej alebo národnej úrovni, systém podpôr generuje aj nežiadúce aktivity pre spotrebiteľov ako aj životné prostredie.

Prekážkou je aj byrokracia. Najmä začínajúci farmári musia prekonávať mnohé náročne administratívne postupy a požiadavky, ktoré brzdia alebo úplne zastavia ich podnikanie.

Platforma pre poľnohospodárstvo bude spolupracovať aj naďalej. Cieľom je posunúť sektor poľnohospodárstva vpred a nájsť efektívne, udržateľné a spravodlivé riešenia pre poľnohospodárov.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards