Podnikanie v SR = byrokratická odysea. Čo by pomohlo?

Byrokratický index sa nemení, ba zhoršuje sa. 

Podnikanie v SR = byrokratická odysea. Čo by pomohlo?

 Podľa analýzy Menej novelizácií pre lepšie podnikanie, ktorú urobil Inštitút ekonomických a spoločenských analýz INESS, rekordmanom v počte novelizácií je zákon o sociálnom poistení. Od dátumu jeho účinnosti pred trinástimi rokmi mal k 1. septembru tohto roka až 71 novelizácií. Na druhom mieste je zákon o dani z príjmov, ktorý sa za trinásť rokov menil 67-krát. Zákon o živnostenskom podnikaní sa za 25 rokov novelizoval až 123-krát.

INESS sledoval, aký bol dátum účinnosti vybraných právnych predpisov do roku 2012 a po ňom. Teda či záväzok vlády pokúsiť sa novelizovať zákony len k 1. januáru niečo zmenil na tom, kedy reálne boli tieto kľúčové zákony novelizované. A ukazuje sa, že zlepšenie je zanedbateľné. 

INESS navrhuje, aby sa do analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie v zákonoch, ktoré idú do pripomienkového konania, doplnila povinnosť predkladateľa zákona preukázať (napríklad v doložke vplyvov), že zákon nadobudne účinnosť k 1. januáru.
Chýba tomu systém.

Podľa analytika z INESS Martina Vlachynského je pozitívne, že ministerstvo hospodárstva pripravilo balíček 34 opatrení, ktoré majú znížiť byrokraciu v podnikaní. Pripomenul však, že mnohé z týchto dobrých opatrení prichádzajú do praxe oklieštené. "Chýba tu systematický boj proti byrokracii, ktorý by prechádzal z vlády na vládu," pripomína.

Byrokratický index podnikateľa sa nezlepšuje

Zabehnutá firma so štyrmi zamestnancami musí urobiť ročne 78 administratívnych úkonov, ktoré zaberú 164 hodín času, čo je takmer jeden pracovný mesiac ročne. Pritom ju to stojí 1 651 eur ročne, teda 137,60 eura mesačne. Začatie podnikania (vznik novej firmy) vyžaduje až 33 úkonov s časovým nákladom 36,5 hodiny. Takto pretavili do čísiel administratívnu záťaž analytici Inštitútu ekonomických a spoločenskýchanalýz INESS. Vyjadrili ju v Byrokratickom indexe.
 "Oproti minuloročným výsledkom prišlo k zníženiu počtu 79 administratívnych povinností o jednu, a to z oblasti odpadového hospodárstva," priblížil výsledky analytik Martin Vlachynský. Ročné náklady v dôsledku rastúcej priemernej mzdy pritom stúpli o 56 eur. Najviac času zabralo firme riešenie mzdových otázok a administrácie pracovných povinností, ktorá si vyžaduje 38 hodín. Druhou veľkou agendou sú odpady, treťou je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pri ktorej strávi podnikateľ 29 hodín.

Tento rok sa už Slovensko mohlo porovnávať s Českou republikou a Bulharskom. V oboch krajinách musia podnikatelia stráviť byrokraciou o niečo viac času (199,5 hodiny v Česku a 175 hodín v Bulharsku). No na Slovensku majú podnikatelia viac povinností – až 78, v Česku je to 75 a v Bulharsku 56. Na administratívu musí slovenská firma dať aj najviac peňazí ročne – 1 651 eur (vlani 1 595 eur), v Česku je to 1 497 eur a v Bulharsku 849 eur.

INESS urobil medzi malými podnikateľmi anonymný prieskum, ako zvládajú administratívne povinnosti. "Veľmi často sme dostávali odpovede, že to neriešia, nezaoberajú sa tým," pripomenul M. Vlachynský. Podnikatelia podľa neho byrokraciu ignorujú a zjednodušujú si, čo sa dá, a pritom dúfajú, že ich za to nebude niekto pokutovať. Príkladom takéhoto prístupu je agenda odpadov a ochrany osobných informácií.

celý článok nájdete eTrend.sk, link

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards