Pripravované zrušenie papierových výpisov z úradov a znížení byrokracie

Rádio Slovensko vysielalo rozhovor s Petrom Pellegrínim, podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu (Smer-SD). Prečítajte si jeho prepis.

Pripravované zrušenie papierových výpisov z úradov a znížení byrokracie

Marta Jančkárová, moderátorka: "Od mája budúceho roka si už úrady nebudú od občanov pýtať výpisy listu vlastníctva, alebo z Obchodného registra. Úradníci si potrebné dokumenty pozrú priamo v elektronickom systéme, čím ľuďom ušetria 3,5 milióna eur a 620-tisíc hodín strávených na úradoch. S takýmto scenárom počíta novela zákona o správnom konaní, ktorú vo štvrtok predstavilo ministerstvo hospodárstva s Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Sú plánované zmeny dostatočné a prestanú ľudia nosiť papiere na úrady? Pomôže táto zmena aj firmám, ktoré ročne strávia dlhé hodiny byrokraciou? O tom sa budeme rozprávať s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu zo Smeru-SD Petrom Pellegrinim."

Peter Pellegrini, podpredseda vlády pre investície a informatizáciu (Smer-SD): "Dobrý deň."

Marta Jančkárová: "S viceprezidentom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislavom Machunkom, dobrý deň."

Rastislav Machunka, viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení: "Dobrý deň."

Marta Jančkárová: "Neskôr do debaty zapojíme aj riaditeľka občianskeho združenia Slovensko.Digital. Pre pracovnú zaneprázdnenosť hostí reláciu nahrávame vo štvrtok popoludní.

Pán Pellegrini, po novom by si už teda občania nemali sami zháňať výpis z listu vlastníctva, výpis z Obchodného registra, zo Živnostenského registra a z Registra trestov. Pozrieť by si ich mali priamo samotné úrady. Toto je aspoň podstatou vášho návrhu. Ak bude schválený, platiť má od mája. Sú úrady pripravené na to, aby to technicky zvládli?"

Peter Pellegrini: "Na úvod mi dovoľte povedať, že dnešným dňom sme chceli vyhlásiť vojnu byrokracii. Pretože za 25 rokov sa nám nakopili toľko rôznych predpisov a povinností, že je čas urobiť v tom ráznym spôsobom poriadok a toto je začiatok. Áno, som presvedčený, že po dlhých rokoch investovania značných peňazí do informačných systémov štátu dnes prichádza doba, aby sme ich naozaj čo najefektívnejšie začali využívať, a preto som presvedčený, že k 1. máju budúceho roka každý úrad bude schopný si všetky tieto výpisy, o ktorých ste hovorili zohnať sám a nebude robiť ani z firiem, ani z občanov tohto štátu poštárov, ktorí majú tieto papiere prenášať z jedného úradu na druhý."

Marta Jančkárová: "Na druhej strane politici istým spôsobom hovoria o vojne voči byrokracii už dlhé roky, hovorili sa o tom, že všetko si budeme vedieť vybaviť z pohodlia gauča v obývačke. Kde sme od cieľového stavu? Kde sa chceme dostať a kde sme dnes?"

Peter Pellegrini: "No, áno, môžeme hovoriť, že politici hovoria, preto je dnes na stole zákon, ktorý ide meniť 147 zákonov a rôznych nariadení tak, aby už úradníci nesmeli tieto údaje od ľudí žiadať. Je to prvý krok. Ďalej budeme pokračovať potvrdeniami zo Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, z daňových úradov, z inšpektorátov práce, to bude ďalšia vlna. To ešte neriešime v tomto zákone, ktorý máme teraz. Viete, najlepšia služba je taká, ktorú vôbec od ľudí nechceme. To znamená, najlepšia služba je žiadna služba. Preto nemôžme sa sústrediť len na to, aby sme mnohé veci vedeli vybaviť elektronicky z pohodlia domova, my musíme ísť ďalej a mnoho vecí vybaviť priamo za občana, aby ani z domova ani s počítačom nemusel nič vybavovať. To znamená, že nielen že, my sme mohli urobiť úpravu, že pošlite takýto výpis elektronicky. Ale my rušíme povinnosť, aby ste nám nič nemuseli posielať. A preto aj mnohé životné situácie do budúcna, napríklad pri narodení dieťatka, aby nemusela mamina krátko po pôrode obiehať desiatky úradov, plánujeme zautomatizovať tú životnú situáciu tak, že keď sa narodí, štát sa o tom dozvie z nemocnice a automaticky vystavením rodného listu dieťatka sa spustia automaticky všetky úkony. To znamená, matke bude oznámené, že bola zaradená medzi prijímateľov materských dávok, že dieťatko je zaevidované v zdravotnej poisťovni podľa výberu rodiča atď. Čiže spejeme k tejto automatizácii a my v najbližších mesiacoch budeme postupne predstavovať 25 najtypickejších životných situácií, ktoré chceme zautomatizovať najviac, ako sa len dá."

Marta Jančkárová: "Pán Machunka, podnikateľ byrokraciou strávi ročne jeden pracovný mesiac. Ukázal to Byrokratický index pre rok 2017 inštitútu INESS. Vieme, že byrokracia oslabuje konkurencieschopnosť Slovenska, manažéri sa v poslednom rebríčku Svetového ekonomického fóra tiež vyjadrili, že po korupcii hneď druhým vážnym problémom alebo prekážkou podnikania je práve byrokracii. A aj v indexe podnikateľského prostredia je byrokracia roky na vrchole podobného rebríčka. Pán Machunka, prispeje teda aktuálne predstavená zmena k výraznému zníženiu tohto problému, teda byrokracie?"

Rastislav Machunka: "Rozhodne áno, my naozaj ju naozaj veľmi vítame. Možno, čo sa dá vytknúť tak to, že mešká možno desať a viac rokov. Naposledy sme sa o tom bavili, že to treba spraviť generálnym zákonom, ktorý zmení všetky ostatné zákony na hospodárskej a sociálnej rade, keď sa predstavovalo programové vyhlásenie vlády s tým, že sme mali ambíciu, aby sa takéto niečo dostalo explicitne do programového vyhlásenia vlády, čo sa nestalo. Ale napriek tomu takáto novela tu je, čo veľmi pozitívne hodnotíme aj to, že budeme pokračovať ďalej v celom procese elektronizácie. Pretože to je tá správna cesta, ktorú neustále požadujeme tak, aby sme nielen znížili byrokraciu, ale aby sme aj nastavili presné pravidlá, čo vlastne v rámci správnych, alebo daňových konaní môže príslušný úradník žiadať. Pretože dnes napriek tomu, že častokrát to v zákonoch je, tak vyžadujú si niečo v rámci vlastnej tvorby a pokiaľ to bude elektronizované a budú tam konkrétne v rámci aplikácie veci, ktoré treba doložiť a nič viac, tak aj tento proces bude určite pozitívny, pretože je to ďalej krok aj k zlepšovaniu situácie v oblasti korupcie tak, aby si nevyžadovali niečo, čo naozaj nie je potrebné zo zákona."

Marta Jančkárová: "Pán Machunka, na ktoré konkrétne časti byrokracie sa podnikatelia sťažujú najviac, najčastejšie?"

Rastislav Machunka: "Sú to najmä tie, ktoré sú nezmyselné a kde nevidíme efekt napríklad vo vzťahu k zlepšeniu výberu daní, alebo ku korupcii a podobne. A veľmi dobre je zacielená táto novela, alebo tieto novely, ktoré budú riešiť výpis z obchodného registra trestov, ale samozrejme aj to, čo povedal pán podpredseda je veľkým problémom, a to je preukazovanie o tom, že ste nie ste dlžní zdravotnej poisťovni, sociálnej poisťovni a Finančnej správe atď. S tým, že treba jednoznačne povedať, že to nie je len krok na strane našej, kde to nám zníži náklady, ale je s tým naozaj spojený balík problémov a nákladov aj na strane týchto inštitúcií, ktoré sú zavalené našimi požiadavkami, ktoré potrebujeme v iných správnych, či daňových konaniach, aby sme dokladovali."

Marta Jančkárová: "Pán Machunka hovoril o tom, že on podporoval myšlienku jedného generálneho zákona, to sa vtedy nestalo, teraz zavádzate prvé opatrenia. Zavediete toto ako princíp? Čiže odbúra sa postupne to, čo platí dnes, o čom hovoria podnikatelia, napríklad keď firma žiada dotácie od štátu, potrebuje výpis z Obchodného registra, z Registra trestov, potvrdenie, že nemá dlhy v Sociálnej poisťovni, v zdravotných poisťovniach, na daňovom úrade atď."

Peter Pellegrini: "Toto všetko postupne ideme odstrániť, sme si to dali s pánom ministrom hospodárstva za jasný cieľ, samozrejme tam potrebujeme ešte súčinnosť ďalších ministrov. A potrebujeme ísť ešte ďalej. To nemôže skončiť len tým, že nebudete nám musieť nosiť rôzne potvrdenia. My musíme z našich zákonov odstrániť aj to, kde Slovenská republika a slovenskí úradníci navymýšľali ešte ďaleko viac povinností, ako nám napríklad predpisuje Európska komisia. To znamená, častokrát pri preberaní smernice z Bruselu sme si my tam ešte navymýšľali vlastne potvrdenia, vlastné nariadenia, nejaké vlastné povinnosti. Častokrát sme pápežskejší od pápeža, a preto sa divíme niekedy, že prečo v niektorých veciach sme komplikovanejší ako iné členské krajiny EÚ. Čiže toto je ďalšia vlna, ktorá príde, odstránime tieto povinnosti nepotrebných potvrdení, pretože štát tieto informácie má, ale veľkú víziu, alebo veľký prínos ja vidím v tejto druhej časti. Odstránenie tých prílišných predpisov, ktoré sme si navymýšľali sami a nikto zvonku, ani z Bruselu nám ich neprikázal."

Marta Jančkárová: "Ale akým spôsobom chcete limitovať úradníkov, ktorí podľa vašich slov vymýšľajú niečo nad rámec toho, čo treba?"

Peter Pellegrini: "Minimálne pri požiadavkách, ako hovoril pán Machunka, že častokrát si vymýšľajú niečo navyše, my sme do zákona o elektronickom výkone verejnej moci zadefinovali už prvýkrát aj sankcie, pretože doteraz úradník ak si niečo od vás žiadal aj čo nemal, nebol za to nikdy potrestaný. My budeme môcť trestať úrady, ktoré nebudú rešpektovať tieto povinnosti. Ja tento zákon vnímam, a je mi ľúto, že to tak musím povedať, ale ako zákaz pre úradníkov pýtať niečo od ľudí a od firiem, zákaz, a to teda hovorí za všetko. No a tie ďalšie veci, tam budeme musieť urobiť naozaj jasné porovnanie slovenskej legislatívy s tou medzinárodnou, a ja som dnes na tlačovej konferencii použil výraz, my musíme obrazne ako by niektoré zákony vykostiť, zbaviť ich toho balastu zbytočného, ktorý sme si navymýšľali tu doma a častokrát v skutočnosti k niečomu nevedie, len zbytočne ľuďom komplikuje život, predlžuje lehoty a nemá to zásadný efekt na kvalitu či už výkonu povolania, alebo kvalitu života ľudí."

Marta Jančkárová: "Pán Machunka, ešte na jar predstavilo ministerstvo hospodárstva prvý balík opatrení, ktoré majú znížiť byrokraciu a administratívnu záťaž. Išlo vtedy o 34 zmien. Pocítili už niektoré z nich podnikatelia v praxi?"

Rastislav Machunka: "To boli zmeny, ktoré sa čiastočne realizovali, napríklad v tom opatrení bolo, že nebude sankcia, ak neprihlásite zamestnanca do Sociálnej poisťovne, alebo zdravotnej poisťovne do sedem dní, ale samozrejme tá povinnosť zostala, len sankcia vo vzťahu k čiernej práci nebude, to je jedno z tých opatrení, ktoré sa už realizovalo v praxi. My sme dlhodobo kritizovali, že ministerstvo hospodárstva, a každý jeden minister hospodárstva má naozaj dobrú ambíciu, aby zlepšil podnikateľské prostredie, pripravil balík opatrení, ale všetko to stroskotalo na tom, že zasahoval do kompetencií, alebo tie opatrenia majú realizovať iné rezorty. A vždy sme navrhovali, aby toto bolo v gescii podpredsedu vlády. To sa teraz stalo a to, čo predstavil pán podpredseda vlády je presne to, čo dlhodobo požadujeme. Takže naozaj to vítame a sme radi, že to je dnes na úrovni podpredsedu vlády realizované tak, aby do kompetencií tých iných rezortov zasahoval podpredseda vlády a nie kolega minister druhého ministra, pretože ja ešte, naozaj očakávame v týchto zákonoch, ktoré budú predložené do medzirezortného pripomienkového konania, možno že spŕšku pripomienok z jednotlivých rezortov, pretože budú mať ambíciu úradníci si niečo obhajovať a veľmi som zvedavý na to, aké pripomienky prednesú, ale tým, že je tam tento... daný zo strany podpredsedu vlády, tak si myslím, že to bude dotiahnuté do úspešného konca a veríme, že teraz naozaj prišla tá doba, po ktorej dlhodobo voláme a tá situácia sa začne v tejto veci zlepšovať, pretože výkon štátnej správy je dlhodobo hodnotený v rôznych rebríčkoch podnikateľského prostredia ako jeden z tých, ktorí nie je na dobrej úrovni a strácame v úvodzovkách body, kde nemusíme, pretože je to naozaj zjednodušenie celého systému, ale treba povedať, že aj zlacnenie celého systému na strane štátu. To, že si nemôžu vyžadovať, ako povedal pán podpredseda rôzne veci, ktoré nie sú zákonom uvedené, no tak to už dnes je v ústave, len oni ju veľmi neradi aplikujú, kde nemôžu konať niečo nad rámec zákona, ale len niečo, čo im zákon priamo ukladá."

Marta Jančkárová: "Podnikateľom neraz komplikujú život aj príliš časté zmeny zákonov, aj viackrát za rok. No a keďže vieme, že neznalosť zákona neospravedlňuje, musia si to neustále študovať, venovať tomu energiu atď. Existuje vo vláde konsenzus, že by sa to malo zjednotiť a zmeny by mali prichádzať postupne, povedzme k 1. januáru?"

Peter Pellegrini: "Určite áno, ja dokonca si myslím, ak naozaj tie zákony opäť spätne zjednodušíme, nebude nutné za zakaždým na každú jednu drobnosť, ktorá sa v štáte udeje, reagovať novelou zákona. My sa musíme vrátiť k princípu, že zákon má byť jednoduchý, pochopiteľný a má dávať len taký rámec a má byť z neho jasný duch, čo tým chcel navrhovateľ povedať. A my ostatní by sme sa v rámci neho mali chovať v rámci slušného správania a nejakých morálnych zásad a tradícií. Nie každý jeden nejaký moment, alebo pochybenie nejakého jednotlivca, okamžite máme snahu pretavovať do zákonov, a potom tie zákony majú 500 noviel a naozaj sa tomu ťažko orientuje a nehovorím, že bežný občan, alebo podnikateľ, už právnici sami niekedy majú problém zistiť v daný dátum, aké znenie zákona platilo. Čiže áno, v rámci stransparentnenia legislatívneho procesu sme tento aj čiastočne spomalili, ešte keď som bol aj predsedom parlamentu, som zaviedol niektoré inštitúty, aby ten legislatívny proces bol viac predvídateľný, aby sa na poslednú chvíľku nediali aj v parlamente veci, ktoré z bieleho menia niečo na čierne a naši sociálni partneri o tom informovaní nie sú. A súhlasím s vami, zákony by mali platiť naozaj, vždy nejaký konkrétny dátum, ale tiež si nemyslím, že to má byť každý rok, ale len pri vážnej potrebe zmeny raz za niekoľko rokov. A pripraviť tie novely komplexnejšie, lebo parlament by nemal byť strojom na zákony a nemôže byť na každej schôdzi parlamentu 30-40 zákonov zo strany vlády, pretože to je zákonodarná smršť, v ktorej sa nikto nemôže vyznať a parlament sa musí vrátiť viac k svojej kontrolnej funkcii atď., viac diskutovať o väčších problémoch, ktoré Slovensko čakajú a nielen chrliť zákon za zákonom, ktorý prichádza z vládnej dielne. Čiže áno, aj ministri by mali pribrzdiť v legislatívnej tvorbe a mali by skôr sa snažiť zjednodušovať zákony tak, aby sme ich nemuseli meniť zakaždým, keď sa zmení počasie, alebo niekto sa šmykne na schodoch."

Marta Jančkárová: "Nedalo sa to realizovať už pri vami iniciovanej novele o správnom konaní, ktorej platnosť navrhujete na 1. marec?"

Peter Pellegrini: "Postupne sú to rozsiahle zmeny, my v tomto zákone meníme 147 zákonov, to je naozaj robustný manéver. Potom sa budeme musieť venovať ďalším zákonom, aby sme zbavili ľudí povinnosti predkladať tie potvrdenia zo Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní atď. No a popri tom budeme musieť po jednotlivých rezortoch urobiť inventúru a niektoré povoľovacie konania, alebo nejaké iné aktivity postupne zjednodušovať a meniť doteraz zaužívaný systém s tým, že plne súhlasím s tým, čo povedal pán Machunka, že cítim, že narazíme na celkom zdatný odpor nášho úradníckeho stavu, ktorý veľmi rád zdôvodňuje, prečo je taký dôležitý, a prečo ten, ktorý papier určite nevyhnutne potrebujeme. Tiež ma bude veľmi zaujímať, čo všetko v rámci pripomienkového konania k nám príde. Chvalabohu, to pripomienkové konanie je verejné a každý občan si ná stránke Slov-Lex bude môcť pozrieť, kto všetko proti napríklad týmto našim opatreniam bojuje a možno sa potom je dobre aj opýtať dotyčných, že prečo im takáto úprava vadí."

Marta Jančkárová: "Na jednej strane je snaha vyjsť podnikateľom v ústrety, znížiť ich administratívne povinnosti, o tom celý čas rozprávame. Na strane druhej sú tu však oblasti, ako napríklad boj proti daňovým únikom či boj proti praniu špinavých peňazí, kde sa napríklad Združenie podnikateľov Slovenska sťažuje na to, že podnikateľom plošne pribúdajú nové povinnosti. Pán Machunka, dá sa teda napriek tomu hovoriť o znižovaní zaťaženia podnikateľov?"

Rastislav Machunka: "Postupne tak, ako povedal pán podpredseda, bude sa, veríme, znižovať administratívna záťaž, ale čo sa týka daňových únikov, tak to je presne tá téma, kde pravdepodobne bude treba vždy veľmi rýchlo reagovať na to, čo sa deje na trhu a s čím všetkým sa dá obchádzať zákon, pretože jasné pravidlá v daňovej oblasti sú veľmi dôležité na to, aby sa neobchádzali dane a neboli zvýhodnení tí, ktorí tie dane neplatia oproti tým, ktorí denno-denne tie dane možno so škrípaním zubov platia, pretože potom je to nerovnosť v podnikaní. My sme napríklad aj pozitívne prijali spomínaný, alebo toľko mediálne známy výkaz DPH, ktorý od začiatku mal svoje náklady, ktoré bolo treba jednorazovo zrealizovať, informačný systém a podobne, ale ukazuje sa, že má svoj efekt a dochádza k znižovaniu nedoplatkov, alebo teda znižovaniu, alebo zlepšovaniu výberu dane z pridanej hodnoty, čo potom vytvára menší tlak na nás, aby štát zavádzal nové dane, alebo zvyšoval jestvujúcej dane, pokiaľ sa zlepší výber daní už ktoré sú platné. Takže treba naozaj veľmi dobre rozlišovať medzi tým, čo má potom priamy efekt a síce možno zvyšuje administratívnu záťaž, ale v konečnom dôsledku má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a zavedenie poriadku v daňovej oblasti ten pozitívny vplyv určite má."

Marta Jančkárová: "Pán Pellegrini, čiže nie je to tak, že povedzme 98 percent poctivých podnikateľov dopláca na, neviem, 2 percentá tých, ktorí sa niečo snažia obchádzať?"

Peter Pellegrini: "Vždy je to tak, áno, nejakým spôsobom sa vždy snažíme reagovať, postihnúť každého jedného, kto sa chce podvodne správať v tomto prostredí, áno, a potom si musia to nejakým spôsobom, to musí zniesť aj celý ten zbytok podnikateľskej oblasti, ale v tomto som veľmi vďačný a veľmi si vážim postoj pána Machunku, ktorý takisto vníma, že bojom proti daňovým podvodníkom vytvárame transparentnejšie prostredie a ochraňujeme tých poctivých, aby nemali na trhu niekoho, ako by nekalú konkurenciu, ktorí podrážajú ceny, pretože neodvádzajú DPH, alebo načierno vyplácajú svojich zamestnancov. Takže áno, my musíme intenzívne bojovať proti týmto ľuďom, aby tí spravodliví mali rovnaké šance na trhu, ale je pravda, že pri boji s daňovými podvodmi, áno, kvôli tým pár percentám podvodníkov, sa musia prijímať opatrenia, ktoré potom musia napĺňať ale všetci, ktorí na trhu pracujú."

Marta Jančkárová: "Dôležitou súčasťou odbúrania byrokracie má byť eGovernment, čiže elektronická verejná správa. Podnikatelia môžu elektronicky podávať daňové priznania, prihlášky do Sociálnej poisťovne a podobne. Na telefonickej linke je výkonný riaditeľa združenia Slovensko.Digital Ján Hargaš, dobrý deň."

Ján Hargaš, Slovensko.Digital: "Dobrý deň, prajem."

Marta Jančkárová: "Je spomínaný systém dostatočne ústretový k podnikateľom?"

Ján Hargaš: "Ak dovolíte, ja najprv zareagujem na to, čo to dnes bolo ohlásené, teda to je tá vojna byrokracii a tam sú nejaké tri momenty, ktoré by som rád veľmi rýchlo spomenul. Ten prvý je, že z hľadiska IT je to veľmi dôležitý krok a my ho veľmi vítame. Vítame, že je tu naozaj priorita a zameranie na ten princíp tzv. jedenkrát a dosť, to znamená ak raz občan dá štátu nejaké informácie, štát by od neho tie informácie nemal pýtať naspäť. Druhý moment je veľmi dôležitý, to ohlasuje podpredseda vlády Pellegrini, pretože to predtým informatizácii často chýbalo, že informatizácia nemala politického vlastníka, nikto za ňu nezodpovedal. Dnes tu máme konkrétny záväzok podpredsedu vlády, že od mája by podnikatelia, alebo občania teda nemali dokladovať úradom... výpisov, alebo odpisov. To vnímam ako veľmi dôležité a samozrejme, že podporujeme tento záväzok. No a tretia vec je dôležitá aj z toho, že ak sa jedenkrát a dosť v tom IT-čkovom poňatí spraví dobre, tak je to cesta práve k tým proaktívnym službám, ktoré spomínal aj podpredseda vlády. To znamená, nie že štát nebude žiadať nejaké informácie, ale štát proaktívne sám občanovi navrhne riešenie nejakej životnej situácie. Ja s obľubou používam príklad severských krajín, kde presne takto fungujú daňové priznania. Nie že štát žiada od podnikateľa informácie, ale štát mu ponúkne už predvyplnené daňové priznanie, pretože všetky údaje má a podnikateľ, alebo občan len potvrdí, že s tým súhlasí a tým pádom má daňové priznanie potvrdené. No a posledná vec, ak sa dobre zvládne jedenkrát a dosť, to znamená zavedenie tohto princípu, tak to môžeme rozšíriť aj do komerčnej sféry, pretože často tie administratívne povinnosti sa netýkajú len štátu, ale keď napríklad ako občan zmením trvalý pobyt, tak ma potom ešte čaká niekoľko návštev v komerčných inštitúciách. V poisťovni, v banke, kde musím ohlásiť tento údaj. Ak bude jedenkrát a dosť naozaj zavedené dobre, tak tieto inštitúcie si môžu tieto dáta od štátu vypýtať, cez tzv. otvorené rozhrania a v rámci svojho systému si upraviť údaje bez toho, aby to žiadali od občanov. Čiže to len na úvod, že dnes je to naozaj významný deň, že sa takáto myšlienka ohlásila. Ak sa to podarí zaviesť, tak to bude symbolicky desať rokov od prijatia prvého vládneho dokumentu, ktorý nám zriadil informatizáciu, v roku 2008... sa prijala predošlá verzia národnej koncepcie informatizácie... Takže budeme ho podporovať, aby sa do mája podarilo tento princíp naozaj zaviesť."

Marta Jančkárová: "A máme tu ešte eGovernment, ktorý som spomínala, či je teda z vášho pohľadu dostatočne ústretový k používateľom?"

Ján Hargaš: "No, a to je vlastne situácia dnes, to je z pohľadu používateľov, ktorí aj nám sa nejako ozývajú so spätnou väzbou. Je tam dosť služieb, ktoré sa dajú využívať, ale ten najväčší problém často býva použiteľnosť tých systémov. To znamená, že v komercii povedzme sme zvyknutí na nejaký štandard, ako s nami komunikuje naša banka, alebo nejakí poskytovatelia iných služieb, a tento štandard zatiaľ ešte v tých štátnych systémoch nie je vidno. Povedzme že orientácia na stránkach, každá tá stránka má nejaký iný vizuál. Čiže takéto veci síce malé, ale veľmi prispievajú k tomu, či občan, alebo podnikateľ ten systém používa rád, alebo nie. Takže to je možno oblasť, na ktorej naozaj ešte treba zapracovať."

Marta Jančkárová: "Pán Pellegrini, prvá miliarda eur na systém sa už minula, ročne nás stojí informatizácia verejnej správy 500 miliónov eur, to sú čísla Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií. Zodpovedá tomu ten výsledok, ako si aj vy predstavujete?"

Peter Pellegrini: "Súhlasím s tým, čo povedal aj pán Hargaš. Mnohé tie veľké robustné systémy fungujú v pozadí veľmi dobre, ale tú službu, ktorú vidí občan, by si mohol ja možno nazvať, áno, takou ťarbavejšou, takou komplikovanejšou, častokrát nie takou sexi ako to vie spraviť banka, alebo plynárne, alebo elektrárne. A k tomu smeruje aj rad ďalších opatrení, ktoré u nás chystáme, aby sme poľudštili tie štátne služby naozaj takým spôsobom, aby človek možno ani veľmi nerozlišoval, že či si práve zarezervováva hotel, alebo platí letenku, alebo si požiadal o zmenu adresy a chcem, aby tak komfortne, ako si vie dnes kúpiť letenku a objednať hotel, aby tam komfortne a hlavne pochopiteľne bez toho, aby potreboval byť odborník na počítače, si napríklad tú zmenu adresy vybavil z pohodlia svojho domova, elegantne cez platobnú kartu to zaplatil a viac sa o nič nemusel starať."

Marta Jančkárová: "Pán Machunka, aké sú konkrétne ohlasy podnikateľov, s ktorými sa stretávate, vedia sa vyznať na tých stránkach, dokážu sa dopracovať k tomu údaju, ktorý potrebujú a podobne?"

Rastislav Machunka: "Čo sa týka vizualizácie stránok, tak tam sa napríklad v pošte spravili zmeny, ktoré sú krokom správnym smerom, ale ja považujem za jeden z vážnych problémov zaručený podpis, alebo kvalifikovaný podpis a jeho uplatňovanie, pretože to je aplikácia, ktorá naozaj je nesmierne zložitá, je treba vstupovať do nastavení prehliadača a podobne. Častokrát sa aktualizuje, neaktualizuje sa sama. Čiže to už je práca pre IT, pre bežného používateľa. To podľa mňa do veľkej miery bráni na to, aby sa eGovernment rozšíril, takže tu naozaj treba veľmi vážne popracovať na tom, aby kvalifikovaný podpis bol oveľa jednoduchší a aplikácia bola prijateľná aj pre možno že stredne zdatného užívateľa, pretože dnes je to zásadný problém."

Peter Pellegrini: "No a na toto sme reagovali a od 1. novembra tohto roku zákon pozná aj tzv. podpísanie klikom, to znamená pri tých dokumentoch, kde sa nevyžaduje notársky overený podpis ani v bežnom živote, nie je dôvod, aby sme žiadali použitie toho komplikovaného zaručeného elektronického systému, ale ak bude človek alebo firma prihlásený prostredníctvom občianskeho so svojim bezpečnostným kódom, tak odkliknutím súhlasu, alebo nejakého gombíku s názvom potvrdiť, ako by vykonal samotný ten podpis. Ja pevne verím, že toto ustanovenie budú jednotliví poskytovatelia štátnych služieb využívať čo najviac."

Marta Jančkárová: "Veľkou témou posledných dní sú potenciálne zraniteľné elektronické podpisy, ktoré sa momentálne vymieňajú za bezpečnejšie. Na jednej strane vieme, že chybu urobila nemecká firma, na strane druhej, pán Pellegrini, ako vnímate komunikáciu štátu s občanmi, keď máme potenciálne zraniteľné podpisy, na druhej strane naši občania sa to v porovnaní s fínskymi obyvateľmi dozvedeli oveľa neskôr a v tejto situácii, keď sa toto celé ukazuje ako bezpečnostné riziko, minister vnútra vyzval najprv odborníkov napríklad, aby sa pokúsili prelomiť jeho elektronický podpis. Vnímate to ako šťastný spôsob komunikácie štátu s občanmi?"

Peter Pellegrini: "Nechcem teraz hovoriť o pánovi ministrovi. Vo všeobecnosti si myslím, že pri viacerých takýchto situáciách by štát mohol reagovať lepšie ako reagoval. Pretože povedzme si na rovinu, v tomto digitálnom svete nás takýchto prekvapení bude čakať ešte veľké množstvo. My netušíme, čo prinesie doba o rok, o dva, o tri, a čomu všetkému budeme čeliť. Myslím, že ten štát má rezervy v tom, a zúčastnené osoby či už napríklad pri dočasnom spomalení fungovania elektronických schránok pred mesiacom, alebo aj teraz, štát mohol komunikovať proaktívnejšie a možno prísť s informáciami prvý. Upozorniť, vysvetliť, zamedzilo by sa tak niekedy zbytočnej a prehnanej panike, vystrašeniu ľudí, takže v tomto nebudem ja maľovať tu niečo naružovo. Áno, tie úkony sa dejú správne, ale ten štát by mohol o nich naozaj možno vo väčšom predstihu a kvalitnejšie informovať. V tom s vami súhlasím."

Marta Jančkárová: "Ďakujem za debatu podpredsedovi pre investície a informatizáciu zo Smeru-SD Petrovi Pellegrinimu, takisto viceprezidentovi Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislavovi Machunkovi a riaditeľovi občianskeho združenia Slovensko.Digital pánovi Janovi Hargašovi."

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards