Slovensko zostáva krajinou rozdielov

O župách ... aj s analytikom z INESS.

Slovensko zostáva krajinou rozdielov

Na výraznejšie zníženie nerovností medzi krajmi chýbajú županom väčšie kompetencie.

Bohatší a lepšie fungujúci kraj, kvalitnejšie služby, lepšia infraštruktúra a nové pracovné miesta. To sú najčastejšie sľuby, ktorými sa snažia kandidáti na županov získať hlasy voličov. Najmä v chudobnejších regiónoch ľudia očakávajú zmeny, ktoré priblížia ich životnú úroveň bohatším oblastiam predovšetkým na západe Slovenska. Čísla však hovoria, že k tomu stále nedochádza a regionálne nerovnosti zostávajú výrazným fenoménom, ktorý sa nepodarilo vyriešiť centrálnej vláde ani samosprávam.

"Rozdiely vo výške príjmov, miere chudoby či tvorbe nových pracovných miest sú dlhodobo vysoké a nezmenšujú sa. Od roku 2013 dochádza len k znižovaniu rozdielov v miere nezamestnanosti, čo je do veľkej miery v dôsledku migrácie za prácou," vysvetľuje riaditeľ inštitútu INEKO Peter Goliaš. O tom, že situáciu v chudobnejších krajoch riešia ľudia často odchodom, hovoria aj čísla. V zahraničí pracuje napríklad takmer 40-tisíc ľudí z Prešovského kraja, zatiaľ čo z Bratislavského a Trnavského kraja ich je len pár tisíc.

Podľa analytika inštitútu INESS Martina Vlachynského je jedným z problémov to, že župani v skutočnosti nemajú dostatočne veľké kompetencie. "Možnosti VÚC sú veľmi obmedzené, prakticky len na infraštruktúru a školstvo. V prvom prípade sú však ďalej obmedzení balíkom financií a v druhom zošnurovaní ministerstvom školstva," vysvetľuje. Pomôcť by podľa neho mohol ďalší prenos právomocí na úroveň žúp, čo sa podľa neho osvedčilo napríklad vo Švajčiarsku, kde je zavedený systém kantónov. V tých najmenších žije len 20-tisíc obyvateľov, ale každý z nich má rozsiahle kompetencie v oblasti daňového systému, súdnictva alebo polície.

Slovenské župy sa starajú najmä o stav ciest nižších tried, sociálne a zdravotné zariadenia, stredné školy a plánovanie použitia eurofondov na regionálny rozvoj. Goliaš dodáva, že aj toto sú nástroje, ktorými sa dá ovplyvniť dlhodobý rozvoj regiónov a chrániť obyvateľstvo pred chudobou.

HN, link

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards