Verejné výdavky na obranu krajín V4 v období 2006- 2010 (CI Time)

Výdavky na obranu majú v krajinách V4 rozdielnu váhu. Finančná kríza v niektorých krajinách bola dôvodom pre ďalšie znižovanie týchto výdavkov, v Poľsku však situácia bola opačná. Porovnanie výdavkov na obranu v rokoch 2006-2010 nájdete v tomto článku našej spolupracovníčky Marcely Veselkovej, ktorý bol zverejnený v časopise CI Time, ktorý vydáva český CEVRO Institut.

CI Time, 4/2011, CEVRO Institut

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards