Krehký II. pilier (CI Time)

Radovan Ďurana z INESS napísal pre časopis CI Time vydávaný Vysokou školou CEVRO Institut krátky prehľad vývoja a súčasnej situácie v oblasti II. piliera.

CI Time, 3/2011, CEVRO Institut

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards