Grécko opustí euro do roka, tvrdí Citigroup (Finweb)

Dňa 24.5. 2012 informoval Finweb o aktualizácii „účtu za euro“ z dielne INESS.

Grécko opustí euro do roka, tvrdí Citigroup (Finweb)

---

Účet za euro: 1 860 eur

Iness aktualizoval svoj "účet za euro". Ich update obsahuje aj výdavky jarného gréckeho bankrotu.

Celková suma garancií mierne poklesla na 1860 EUR. To je spôsobené „účtovnou“ zmenou. Pôžičky od MMF sú rozdelené na dva bloky – prvá pôžička Grécku, ktorá išla spolu s bilaterálnymi pôžičkami, a potom pôžičky späté s pôžičkami EFSM a EFSF. Staršia pôžička od MMF rátala s celkovými výdavkami 30 miliárd, avšak tento program bol počas jarného bankrotu zastavený a zvyšná kapacita prenesená do novej pôžičky, ktorú už zaraďujeme do kolónky Garancie MMF ku EFSF a EFSM. Kolónka podiel MMF na pôžičke Grécku sa tak znížila.

Neznížilo sa však celkové čerpanie, práve naopak. "Vďaka jarnému bankrotu a následným veľkým výdavkom z EFSF a pokračujúcim výplatám tranží z EFSM poskočil na 438 miliárd eur, teda 588 eur na občana Slovenska. Tieto peniaze už boli použité a sú priamo ohrozené. Týkajú sa kompletného programu, teda nielen Grécka, " tvrdí analytik Iness Martin Vlachynský.

---

Finweb, 24.5.2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards