Nedôstojná práca

Český ústavný súd rozhodol, že štát nemôže podmieňovať pomoc pri hľadaní zamestnania výkonom práce (verejnej služby).

Nedôstojná práca

Podľa výroku súdu a slov predsedu Ústavného súdu ide o porušenie práva na ľudskú dôstojnosť a opatrenie je v rozpore s právami garantovanými Listinou základných práv a slobôd.

V ČR momentálne platí, že osoba poberajúca dávky v nezamestnanosti môže byť po dvoch mesiacoch nezamestnanosti povolaná na výkon práce bez nároku na odmenu v rozsahu 20h týždenne. Kto odmietne, príde o podporu a musí si sám platiť zdravotné poistenie. Na Slovensku nie sú dávky v nezamestnanosti podmienené prácou.

Rozčuľuje sa pravica aj ľavica. Obviňujú ústavný súd z „robenia“ sociálnej politiky. Argumentujú Nemeckom, Holandskom, či Dánskom, kde sú tiež dávky podmienené „nútenými“ prácami.

Mnohí argumentujú tým, že povinné práce sa vzťahujú len na tých, ktorí žiadajú o pomoc a dávky v nezamestnanosti na Úrade práce. Je však primerané podmieňovať čerpanie dávky v nezamestnanosti prácou, keď človek sa nemôže z odvodov na nezamestnanosť vyviazať. Odvody platiť musí, ale dávku nedostane, lebo nesúhlasí, či nechce verejné práce vykonávať. Dá sa pri takto podmienenej dávke hovoriť ešte ako o poistení?

Komentáre však neobsahujú právny rozbor samotného rozhodnutia (kto ho videl, prosím poslať). Ústavný súd je len vykladač. Samozrejme, nie neomylný, ale právny systém demokratického štátu ho za neomylný považuje. To, že v iných krajinách povinnosť nútenej (podmienených dávok) práce ústavný súd neodmietol, môže mať prosté vysvetlenie, nikto tam o to ústavný súd nežiadal. Ak však vychádzame z premisy neomylnosti, toto rozhodnutie musí vyvolať pochybnosti buď o povahe súčasného sociálneho štátu (ktorý demokraticky prijíma opatrenia v rozpore s ľudskou dôstojnosťou), alebo je Listina práv a slobôd nenaplniteľnou ilúziou.

Pre Slovensko je toto rozhodnutie zaujímavé najmä s ohľadom na existujúce návrhy (napr. tu) na riešenie “problematických rómskych komunít“.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards