Vláda schválila na náš účet: 76. rokovanie

Prvé októbrové rokovanie vlády sa uskutočnilo v Košiciach a nieslo sa v znamení podpory pre toto mesto.

Vláda schválila na náš účet: 76. rokovanie

Vláda okrem iného schválila investičné stimuly pre dve IT firmy v celkovej hodnote 6 654 000 eur, ktoré majú pomôcť vytvoreniu 500 pracovných miest. Dotácia na jedno pracovné miesto tak dosiahne 13 308 eur. Ďalšie 2 milióny eur poputujú na rôzne projekty miestnej samosprávy. A nezabudlo sa ani na minimálnu mzdu, vláda definitívne odklepla jej zvýšenie o 4,2 %.

Tu je zoznam schválených návrhov:

1) Analýza sociálno-ekonomickej situácie mesta Košice a návrhy na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti

Popis: Vláda uvoľnila finančné prostriedky v sume 2 miliónov eur z kapitoly Všeobecná pokladničná správa v roku 2013 na podporu projektov mesta Košice.

V oblasti životného prostredia sa priority zamerajú na systém protipovodňových opatrení na rieke Hornád a geologické práce. Ďalšími prioritami sú projekt integrovanej koľajovej dopravy, bývanie seniorov v malometrážnych bytoch, zlepšenie situácie na sídlisku Luník IX a nelegálnych osadách, a vybudovanie kamerových systémov v uliciach mesta.

2) Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2014

Popis: Cieľom návrhu je ustanoviť na rok 2014 minimálnu mzdu v sume 352 eur mesačne a 2,023 eura na odpracovanú hodinu. Navrhovaná suma minimálnej mzdy predstavuje zvýšenie oproti súčasnej sume o 4,2 %.

Pozitívne vplyvy na rozpočet verejnej správy sa očakávajú z vyšších odvodov do poistných fondov, odvádzaných z vyššej mzdy zamestnanca; zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu možno očakávať aj z dane z pridanej hodnoty za nákupy, na ktoré svoje zvýšené príjmy zamestnanci použijú.

Mierny negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy môže spôsobiť zvýšenie doplatkov do novej sumy minimálnej mzdy u zamestnancov vo verejnom záujme.

Pozitívne vplyvy prevažujú nad negatívnym dopadom, takže celkový efekt zvýšenia sumy minimálnej mzdy sa prejaví pozitívnym výsledným vplyvom na rozpočet verejnej sféry, v roku 2014 vo výške 4 301 096 eur, v roku 2015 vo výške 4 336 540 eur a v roku 2016 vo výške 4 369 585 eur.

3) Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre IBM Slovensko, spol. s r.o.

Popis: Cieľom investičného zámeru je rozšírenie existujúceho centra v lokalite Košice I. Celková hodnota poskytnutej investičnej pomoci vo forme príspevku na vytvorenie pracovných miest dosiahne 1 575 000 eur. Predpokladá sa vytvorenie 150 nových pracovných miest a teda požadovaná investičná pomoc na 1 zamestnanca vychádza 10 500 eur. Plánovaná priemerná mesačná mzda pred zdanením vrátane odvodov bude 3 635 eur.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy by mal byť však pozitívny, v roku 2013 vo výške 1 610 245 eur, v roku 2014 vo výške 3 039 379 eur, v roku 2015 vo výške 4 562 837 eur a v roku 2016 vo výške 4 799 106 eur.

4) Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre T-Systems Slovakia s.r.o.

Popis: Celková hodnota poskytnutej investičnej pomoci na realizáciu investičného zámeru formou úľavy na dani z príjmu právnických osôb a vo forme príspevku na vytvorenie pracovného miesta dosiahne v nominálnej výške 5 079 000 eur.

Realizáciou investičného zámeru sa predpokladá vytvorenie 350 nových pracovných miest a teda požadovaná investičná pomoc na 1 zamestnanca vychádza 14 511 eur. Plánovaná priemerná mesačná mzda pred zdanením vrátane odvodov bude 1 374 eur.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy by mal byť však pozitívny, v roku 2013 vo výške 1 063 420 eur, v roku 2014 vo výške 3 016 641 eur, v roku 2015 vo výške 3 876 582 eur a v roku 2016 vo výške 3 903 170 eur.

5) Správa o stave projektu Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice, história, súčasný stav a perspektívy rozvoja

Popis: V rámci projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 sa prostredníctvom rekonštrukcie a revitalizácie existujúcich objektov a verejných plôch preinvestovalo vďaka pomoci z Európskej únie a jej štrukturálnych fondov približne 60 miliónov eur. Mesto Košice zrekonštruovalo osem objektov, Košický samosprávny kraj sedem objektov a Ministerstvo kultúry SR tri objekty. Okrem toho ďalšie dve neziskové organizácie obnovili dve kultúrne pamiatky.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards