Stretnutie 4liberty.eu v Prahe

Richard Ďurana z INESS sa v dňoch 9.-11. októbra zúčastnil na stretnutí siete 4liberty.eu v Prahe.

Stretnutie 4liberty.eu v Prahe

4liberty.eu tvorí 12 free market organizácií zo strednej a východnej Európy a iniciatívu ako aj spoločnú webovú stránku zastrešuje Nadácia Friedricha Naumanna.

Na stretnutí sa diskutovalo o budúcich spoločných iniciatívach a projektoch ako aj o tých, ktoré boli realizované či už jednotlivými think tankmi alebo v spolupráci viacerých.

Foto z podujatia:

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards