Slovensko zrazilo deficit pod 3 percentá výkonu ekonomiky. Vráti sa DPH na 19 percent? (Aktualne.sk)

Ako povedal pre Aktualne.sk 23.4.2014 Radovan Ďurana z INESS, vláda by mala začať so škrtaním neprioritných výdavkov a privatizovať tam, kde sa to dá.

Slovensko zrazilo deficit pod 3 percentá výkonu ekonomiky. Vráti sa DPH na 19 percent? (Aktualne.sk)

Slovensko stlačilo schodok verejných financií pod 3 percentá hrubého domáceho produktu. Vyplýva to z aprílovej jarnej notifikácie deficitu a dlhu európskym štatistickým úradom Eurostat, podľa ktorého deficit verejnej správy Slovenska vlani dosiahol 2,77 percent výkonu ekonomiky, oproti takmer 4,5-percentnému deficitu z predchádzajúceho roku.

V súvislosti s poklesom deficitu verejných financií pod 3 percentá hrubého domáceho produktu by sa podľa súčasného znenia legislatívy mala znížiť sadzba dane z pridanej hodnoty z 20 percent na pôvodných 19 percent.
Prekročenie dlhovej brzdy

Dlh verejnej správy tak stúpol z 52,66 percenta HDP v roku 2012 na minuloročných 55,42 percenta. Vo finančnom vyjadrení hrubý dlh dosiahol vlani 39,975 miliardy eur oproti 37,439 miliardy eur z roku 2012.

Znamená to, že bola prelomená hranica dlhovej brzdy na úrovni 55 percent výkonu ekonomiky. Podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti by tak rezort financií mal viazať 3 percentá výdavkov očistených o výdavky na spolufinancovanie eurofondov, transfery Sociálnej poisťovni či o výdavky na správu dlhu.

Podľa analytika Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Radovana Ďuranu ide v praxi o závažné opatrenie. Napríklad financovanie rastu výdavkov na dôchodky bude musieť kabinet Roberta Fica zabezpečiť peniazmi z úspor v iných oblastiach. "Zaujímavé tiež je, že premiér nebude môcť poskytovať prostriedky so svojej rezervy," doplnil Ďurana. Vláde preto odporúča začať so škrtaním neprioritných výdavkov a "privatizovať tam, kde sa to dá".

Ekonóm SAV Vladimír Baláž však dodáva, že Slovensko stále patrí medzi najmenej zadlžené krajiny Európy. "Aj krajiny ako Nemecko či Francúzsko majú vyšší dlh," pripomenul. Slovensko je však malá ekonomika, a preto si podľa neho nemôže dovoliť také veľké zadlženie.

Zároveň upozornil, že oveľa horšie bude, ak dlh štátu prekročí hranicu 57 percent HDP. V tom prípade by musela vláda predložiť vyrovnaný rozpočet. "To si osobne neviem predstaviť," skonštatoval Baláž. Pre štát by to totiž znamenalo úspory vo výške dvoch miliárd eur. Na znižovanie zadlženia kabinetu odporúča systémové reformy, napríklad v oblasti zdravotníctva.

Štatistický úrad SR zároveň konštatuje, že sa upravovali aj údaje za predchádzajúce roky. "V roku 2010 sme na základe overenia konzistentnosti zaznamenávania údajov v časovom rade vylúčili vplyv na deficit vo výške 77,8 mil. eur, keďže išlo o čiastku, ktorá negatívne ovplyvnila hospodárenie sektora verejnej správy v predošlých rokoch,“ uvádza úrad.

V súlade s pravidlami metodiky ESA 95 sa prehodnotilo aj sektorové zaradenie spoločnosti Železnice Slovenskej Republiky (ŽSR), ktorá sa preklasifikovala do sektora verejnej správy od roku 2011.

"V údajoch za rok 2012 okrem vplyvu preklasifikovania ŽSR do sektora verejnej správy došlo k spresneniu údajov o akruálnych daniach,“ dodávajú štatistici.

Údaje za rok 2013 boli vypočítané konzistentne s rokmi 2010 až 2012 na základe účtovných výkazov subjektov klasifikovaných v sektore verejnej správy a ostatných informácií, týkajúcich sa akrualizácie daní a sociálnych príspevkov, pohľadávok a záväzkov a ostatných úprav.

Štatistici v minulom roku posudzovali aj niektoré zaujímavé operácie. Jednou z nich bolo založenie Agentúry pre správu núdzových zásob ropy a predaj núdzových zásob Správou štátnych hmotných rezerv.

"Vzhľadom na význam a charakter transakcie sa k zaznamenaniu operácie vyjadril Eurostat na základe požiadavky Štatistického úradu SR. V prezentovaných údajoch predaj ropných rezerv nemal pozitívny vplyv na deficit sektora verejnej správy a dlh agentúry spojený s ropnými zásobami sa v plnej miere prejavil v dlhu sektora verejnej správy,“ uvádza sa v správe úradu. Sektorové zaradenie agentúry bude predmetom ďalšieho posudzovania.
 

Aktuality.sk, 23.4.2014

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards