Cena štátu na východnom Slovensku (Východoslovenské noviny)

Sninské noviny, Podvihorlatské noviny a noviny Slovenský východ doniesli v apríli správy o prednáškach Jána Dingu v Snine.

Cena štátu na východnom Slovensku (Východoslovenské noviny)

Články si môžete pozrieť tu:

Sninské noviny

Podvihorlatské noviny

Noviny Slovenský východ

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards